29 Mayıs 2011 Pazar

İKLİM NEDİR TÜRKİYEDE GÖRÜLEN İKLİM ÇEŞİTLERİ

İklim Geniş bir bölge içinde ve
uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama Hava koşullarına iklim denir.
İklim,
bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar,
yağış, yağış şekli gibi meteorolojik olayların ortalamasına verilen addır. Hava
durumundan farklı olarak iklim, bir yerin meteorolojik olaylarını uzun süreler
içinde gözlemler. Bir yerin iklimi o yerin enlemine, yükseltisine, yer
şekillerine, kalıcı kar durumuna ve denizlere olan uzaklığına bağlıdır. İklimi
inceleyen bilim dalına klimatoloji adı verilir. İklim türleri, sıcaklık ve yağış
rejimi gibi durumlara bakılarak sınıflandırılabilir. Ancak günümüzde en çok
kullanılan sınıflandırma sistemi, aslen Wladimir Köppen tarafından geliştirilmiş
olan Köppen iklim sınıflandırmasıdır. Paleoklimatoloji ise, göl yataklarında ve
buzullarda bulunan tortular gibi biyolojik olmayan; yine ağaç halkaları,
mercanlar gibi biyolojik kaynaklarla antik iklimleri inceleyen bilim dalıdır. Bu
yöntem eski dönemlerde bir yerdeki sıcaklık ve yağış rejimlerini göstermek ve
inceleme yapmak için kullanılır. Bu tür çalışmaların sonunda ortaya matematiksel
iklim modelleri çıkarılır ve gelecekte iklimin ne derece değişebileceği
konusunda tahminler yürütülür.
İklim coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi
ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar.
Örneğin
bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri insanların yaşam
tarzları konut tipleri ekonomik etkinliklerinin türü iklimin kontrolü
altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar sıcaklık, basınç,
rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini
etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.
İklim olayları
Atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle Atmosfer ve özelliklerinin
incelenmesi gerekir
Türkiye'deki iklim çeşitleri
Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır.
Türkiye'nin coğrafik konumu ve yeryüzünün aldığı şekiller neticesinde ikliminin,
farklı özellikte iklim tiplerinin doğmasına yol açmıştır. Kıyı bölgelerinde
denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların konumu
deniz etkilerinin iç kesimlere girmesini engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde
karasal iklim özellikleri görülür.
Türkiye'de belli başlı dört ana iklim
tipine rastlanır. Bunlar:
1. Step iklimi (Karasal iklim)
Bu iklim tipi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı, Güneydoğu Anadolu ve Trakya'nın iç kısımlarında görülür.2. Akdeniz iklimi
Bu iklim tipi,
Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarında görülür. Ancak

  • Marmara iklim: Marmara'da görülen
    Akdeniz ikliminin özellikleri daha serttir.
3. Okyanus (Karadeniz) iklimi
Bu iklim tipi, Karadeniz kıyılarında görülür.4. Ilıman karasal iklim

Bu iklim tipi
Kuzeydoğu Anadolu'daki Erzurum-Kars Bölümü'nde
görülür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder