28 Ağustos 2011 Pazar

MERİNOS KOYUNU ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİMerinos koyunu, dokuma endüstrisinin işlevi ve kaliteli yapağı üretimi için, yetiştirilmektedir Merinos koyunları kullanılarak, Anadolu’ daki değişik koyunlarla melezleme ile, merinoslaştırma sonucuna gidilmiştir.
 Bu melezme çalışma sonucu yapağı verimi yüksek koyunlar Karacabey Merinosu, Malya Koyunu, Anadolu Merinosu ve Konya Merinosu elde edilmiştir
 Bu çalışmalar başlamadan önce 1935 yılında merinos çiftliği Devlet tarafından kurulmuş ve melezleme çalışması bundan sonra başlamıştır.
Merinos Çiftliği 1935 yılında o zamanki adıyla Karacabey Harası bünyesi içinde çalışmalarına başlamıştır Şimdiki adı Karacabey Tarım İşletmsi olan bu kurumdam merinos damızlık koyun satışı yapılmaktadır.

Bu merinoslaştırma çalışması yapılan bu koyunların özellikleri :

1- Yapağı verimleri yüksektir Yapağı verimleri yerli koyunlardan üstündür.

2- Bütün vücutları beyaz renklidir Malya koyunu dışındakilerde kuyruk ince ve uzundur

3- Canlı ağırlıkları diğer yerli koyunlardan yüksektir.

4- Merinos melezleri Orta Anadolu iklim şartlarına uymakta biraz zorlanmaktadırlar.

Türkiye’ de melezleme yapılmış yapağı verimi yüksek koyunlar şunlardır

Karacabey Merinosu :

Alman et merinosları ile Kıvırcık koyunlarının melezlemesi yöntemi ile çiftleştirilmesi sonucu elde edilmiş bir koyundur Büyük çoğunlukla % 90 gibi Merinos koyun geni taşırlar

Vücudu komple beyazdır Kuyruklar ince ve uzundur Boyun kuvvetli geniş, sırt düzgün, sağrı geniş ve az düşüktür Butlar dolgun ve derindirYapağısı bir boyda ve incedir Ortalama canlı ağırlıkları 50 - 55 kg civarındadır

Kuzularda gelişme hızlıdır Yapağı verimi yıllık 3 ila 3,5 kg arasındadır.

Bir laktasyondaki süt verimi 60 - 70 litre civarındadır

Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilmiştir.

Güney Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir.

Malya Koyunu :

Alman et merinoslarla Akkaraman koyunlarının melezlemesi yöntemi ile oluşturulmuştur.

Akkaraman koçlarla yapılan melezlemede % 40 civarında merinos geni taşıyan yarım yağlı kuyruklu Malya koyunu üretilmiştir

Vücut tamamen beyazdır Baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunabilir

 Kuyruk yarım yağlıdır.
 Yapağı verimi Akkaramandan yüksektir.
 Vucudu incedir
 Canlı ağırlık ortalama 45 – 50 kg civarındadır.

Kuzularda gelişme hızlıdır.

 Yapağı verimi 2,5 ila 2,8 kg civarındadır

Ortaanadolu’ da Malya Tarım İşletmesinde melezleme çalışması yapılarak üretilen Malya koyunu Ortaanadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.

Anadolu Merinosu :

Alman et Merinosu ile Akkaraman dişi koyunlarının melezlemesinden elde edilmişlerdir % 80 civarında merinos geni taşırlar.

Bütün vücudu beyazdır Yapağısı uzun, sık ve bir örnektir

 Koyunları boynuzsuzdur.
 Koçlarında nadiren bonuz bulunabilir İri ve geniç yapılıdırKuyruk ince ve kısadır.
Ortalama canlı ağırlıkları 55 – 60 kg civarındadır.

Laktasyon süresi 120 gün ortalamasındadır.

Bir laktasyonda 70 – 80 litre civarında süt verir Yapağı verimi 3 ila 35 kg arasında değişir

Ortaanadolu Gözlü Tarım İşletmesinde çalışılarak yetiştirilen Anadolu merinosu Orta Anadoluda yetiştirilmektedir Aynı zamanda Akkaraman koyunlarının ıslahındada kullanılmaktadır.

Konya Merinosu :

Konya Merinosu, G2 ve G3 düzeyindeki Alman et merinosu Akkaraman melezi koyun ve koçların birleşiminden elde edilmişlerdir % 90 civarında merinos geni taşırlar

Vücut, baş ve kuyruklar beyazdır Kuyruk ince ve uzundur Koyunlar ve koçları bonuzsuzdur Akkaraman koyunlara göre iri ve geniş yapılı bir yapıya sahiptir.

  Ortalama canlı ağırlıkları 55 – 60 kg civarındadır.

Bir laktasyonda süt verimi 50 – 60 litre civarındadır.

 Ortalama yapağı verimi 35 ila 4 kg arasında değişir.

Konya Tarım İşletmesindeki çalışmalar sonucu üretilen Konya merinosu Saf olarak yetiştirilmekle beraber Akkaraman koyununun ıslahı içinde kullanılmaktadır.

Konya merinosu Ortaanadolu Bölgesinde yetiştirilmektedir

Merinos Koyunu Anadolu’ da yetiştirilmesi 1933 yıllarından itibaren başlamıştır.

Anadolu’ da bulunan çeşitli koyun ırkları ile melezleme yapılarak yöreye uyumu sağlanmıştır.
Yapağı verimi ve kaliteli yünü ile her zaman gündemde olan merinos koyununun yapağısı birinci sırada halen dokumacılıkta kullanılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder