11 Aralık 2011 Pazar

HAYVANLARIN HAYATI İNGİLİZCE-TÜRKÇE


Gorilla (Gorilla), the largest of large humanoid monkeys. Heavy and large structure. When standing, the branches long Calf shock goes down to the side instead. 300 pounds is possible to come to a very large man, notwithstanding weighing less than 200 pounds. Gorilla 1.65 meters in height finding, arms open, his hands and sometimes the distance between the meter reaches 2:40. Even such a powerful creature to fight ignites kaçınacağından Armstrong, gorilla, of course there is the enemy.
Gorilla, body size and the dog's teeth terrible, although not dangerous unless there is an attack target. Fruit and vegetables are fed on, never to feed other animals killed belly. This big monkey supplies, women and children kidnapped in the lie. Always avoid confrontation with people.
The female gorilla in the face of the slightest sign of danger subsides quickly. Eyes on it from a man who gets up and looks terrible enemy gleam, beating his chest from behind punch unleashes a terrible roar. Hard bark starts the voice, deep throat breakaway 'ends with a roar. Gorilla experienced hunter knows that at the last minute to shoot. Because if you can not find the destination of the lead, the monster will attack immediately. Yet, even the strongest man can withstand the strength goril'e. This monster, a terrible stroke of the hand of the enemy armed bowel nails will fall down, his chest verities, or parts of the skull. Gorilla attacked
No one, neither the gun to fill, nor find time to escape. This monkey was young
even
extraordinary strong. Two and a half year old gorilla in four other hard capture. .
TÜRKÇESİ
GORİL (Gorilla), büyük insansı maymunlar'ın en büyüğüdür. Ağır ve, geniş yapılıdır. Ayakta durduğu zaman, sok uzun olan kollan baldırlarının yan yerine kadar iner. Çok iri bir erkeğin 300 kilo gelmesi mümkündür; mamafih 200 kiloyu geçenleri azdır. Gorü'ln boyu 1.65 metreyi bulmakta, kollan açıkken ellerinin arasındaki uzaklık bazan 2.40 metreye ulaşmaktadır. Arslan bile böyle kudretli bir yaratıkla kavgaya tutuşmaktan kaçınacağından, gorilin tabiî düşmanı yoktur.
Goril, vücudunun büyüklüğüne ve köpek dişlerinin korkunçluğuna rağmen, bir hücuma hedef olmadıkça tehlikeli değildir. Meyva ve sebze ile beslenmekte, hiç bir zaman karnını doyurmak için başka hayvanları öldürmemektedir. Bu büyük gereçk maymunun kadınlar, ve çocukları da kaçırdığı yalandır. İnsanlarla karşılaşmaktan daima kaçınır.
Dişi goril en ufak bir tehlike belirtisi karşısında hızla geriler. Erkeği bunun üzerine yerinden kalkar ve gözlerinde korkunç bir parıltıyla düşmanına bakar, arkasından yumruklariyle göğsünü döverek korkunç bir kükreme salıverir. Sert havlamalarla başlıyan bu ses, gırtlağından kopan derin 'bir gürlemeyle son bulur. Tecrübeli göril avcısı son dakikada ateş etmesi gerektiğini bilir. Zira kurşun hedefini bulamadığı takdirde, canavar derhal üzerine saldıracaktır. Gelgelelim, en kuvvetli insan bile goril'e karşı koyamaz. Bu canavar, korkunç tırnaklarla silâhlı elinin bir vurusuyla düşmanının barsaklarını yere döker, göğsünü deşer, yahut kafatasını parçalar. Goril'in saldırısına uğrayan
kimse, ne silâhını tekrar doldurmaya, ne de kaçmaya vakit bulabilir. Bu maymun gençken bile fevklâde kuvvetlidir. İki buçuk yaşında bir gorili dört kişi zor zaptedebilir.


Aslanın hayatı-
Aslanlar memelilerin etçiller takımının en büyüklerinden biri olan aslanlara günümüzde daha çok Afrika'da rastlanır. Eskiden Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da ve Batı Asya'da çok bol bulunan aslanlar, bugün özellikle Afrika'da Büyük Sahra'nın güneyinde yaşamaktadır. Aslanlar, bir ya da iki erkek ile birçok dişi ve yavrulardan oluşan sürüler halinde yaşarlar. Afrika savanlarında bazen ağaçlara da tırmanan aslan, zebraları, geyikleri, ceylanları, hatta mandaları avlayarak beslenir. Ayrıca bazen sırtlanları korkutarak onların öldürdüğü hayvanları da yer. Dişi aslan, her gebelik dönemi sonunda 1-5 yavru doğurur.Erkek aslan bir metre yüksekliğinde, 1.70 m. uzunluğunda (70 cm'lik kuyruğu hariç), yaklaşık 150 kg. ağırloğında bir memelidir. Tüyleri sarı kulamsı ya da esmerimsidir. En göze çarpan özelliği, genellikle kızıl-sarı, bazen de siyah olan yelesidir.

İNGİLİZCESİ:

Lions are one of the most crowded member of the carnivorous mammals family, and they commonly live in Africa. Lions had lived in Balkans, North Africa and west Asia in old times, but now they live especially in the south of Great Sahra in Africa. They have herds composed of one or two male and numerous females and babies. They hunt zebras, deers, antelopes and even water buffaloes. Sometimes they climb to trees. They frighten hyenas and eat their huntings occasionally.

Each female lion gives birth between 1-5 babies in the end of every pregnancy period. Male lion is a mammal with 1 meter height, 1.70 meters lenght (except its 70 cm tail) and 150 kg weight. Its feather may be yellowish or dusky. The most conspicuous speciality of the lions is, their lurid or black colored manes.


ZÜRAFA
Cape Town'a kadar uzanan Afrika savanlarında yaşayan zürafaların başında deriyle örtülü iki küçük boynuz ve gözlerinin arasında, tam ortada bir şişkinlik bulunur.Tüylerine göre iki alttür ayırt edilir:Tüyleri açık renk ve sarı benekli olan benekli zürafa ve daha kızıl renkli olan tüyleri belirgin bir biçimde beyaz çizgilerle bölünmüş olan ağsı benekli zürafa.Boyu, boynunun uzunluğu sayesinde 5.50 m2yi bulur.Uzun boyunları zürafalara yüksek ağaçlardan beslenme olanağı sağlarken suyu ancak ön ayaklarını iki yana doğru açarak içebilirler.


İNGİLİZCESİ

GIRAFFES

Giraffes, which live in the savannas of Africa lying to the Cape Town, have coated small horns and a puffiness in between their eyes. Two different kinds are seperated with their feathers:
Giraffe with light colored and yellow spotted feather and giraffe with lurid-white stripe colored and reticular spotted feather.

A giraffe’s height can reach up to 5,50 meters lenght by the help of its long neck. Their long necks help them to be fed from the high branches of trees; on the other hand, the giraffes have to spread their front legs in order to drink water.


Filler
Filler büyük kulaklara sahiptir.
Filler çok büyük bir vücuda sahiptir.
Filler karada yaşarlar.
Fillerin hortumu vardır.
Filler, dört yada beş metre yüksekliğinde, dört yada beş ton ağırlığındadır.
Filler afrika, asya ve sıcak bölgelerde yaşar.
Filler elli ile yetmiş yıl yaşar.
Beyaz ve gri filler vardır.
Filler zıplayamazlar.(atlayamazlar, sıçrayamazlar,..)
Filler memeli hayvanlardır.
Filler için hortumları  çok değerlidir.


ELEPHANT
Elephants have large ears.
Elephants have a very large body.
Elephants live in the land.
There are elephant trunk. / Elephants have trunk.
Elephants, four or five feet high, four or five tons weight.
Elephants live Africa, Asia and warm regions.
Elephants usually live for about fifty and Seventy years
There are white and gray elephants.
Elephants can not jump.
Elephant is a mammal animal
Elephant hoses are very valuable for
-->
 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder